Uvjerenje o poznavanju rada na računaru

NASLOVNA

Polaganje ispita za dobijanje UVJERENJA o poznavanju rada na računaru “Operater na računaru” (licenciranom programu Ministarstva obrazovanja nauke, kulture i sporta SBK) u Centru za obrazovanje ” Algebra znanja” u Travniku su: 20.10., 27.10. i 10.11. 2023. Nove prijave su 062 3 01234. Podsjećamo da su kursevi svakog mjeseca.