CIJENE OBUKE

Cijena obuke za PROGRAMERA/OPERATERA je 700,00 KM za 50 časova obuke (predavanja i vježbe), grupa od 21+ kandidata, 11 do 20 kandidata 1 200,00 KM, 6 do 10 kandidata 1 700,00 KM, 3 do 5 kandidata 1 950,00 KM, 2 kandidata 2 200,00 KM i individualna nastava 2 700,00 KM.

Cijena obuke za E-MARKETING je 500,00 KM za 20 časova obuke (predavanja i vježbe). Grupa od 10 do 20 kandidata. Nakon završene obuke izdaje se Certifikat.

Cijena obuke za MALA ŠKOLA PROGRAMIRANJA (OD 10 – 15 god.) je 300,00 KM za 20 časova obuke (predavanja i vježbe). Grupa od 10 do 20 kandidata. Nakon završene male škole izdaje se Certifikat.

Cijena obuke za PROGRAMIRANJA (odrasli od 16 i više) je 400,00 KM za 20 časova obuke (predavanja i vježbe). Grupa od 10 do 20 kandidata. Nakon završene obuke izdaje se Certifikat.

Cijena obuke za RAČUNARSKE MREŽE je 500,00 KM za 20 časova obuke (predavanja i vježbe). Grupa od 10 do 20 kandidata. Nakon završene obuke izdaje se Certifikat.