CIJENE OBUKE

Cijena obuke za PROGRAMERA/OPERATERA je 500,00 KM za 50 časova obuke (predavanja i vježbe). Grupa od 10 do 20 kandidata.

Cijena obuke samo za PROGRAMERA je 300,00 KM (uz uslov da kandidat posjeduje Certifikat za Operatera). Grupa od 10 do 20 kandidata.

Cijena obuke OPERATERA je 200,00 KM (uz uslov da kandidat posjeduje Certificate za Programera). Grupa od 10 do 20 kandidata.

Napomena: Ukoliko je obuka odvojena onda cijena CNC OPERATORA JE 300,00 KM a za CNC PROGRAMERA 400,00 KM. Grupa od 10 do 20 kandidata.

CNC – Grupa od 3 kandidata 700,00 KM

CNC – Individualna nastava 1000,00 KM

Cijena obuke za E-MARKETING je 300,00 KM za 20 časova obuke (predavanja i vježbe). Grupa od 10 do 20 kandidata. Nakon završene obuke izdaje se Certifikat.

Cijena obuke za MALA ŠKOLA PROGRAMIRANJA (OD 10 – 15 god.) je 100,00 KM za 20 časova obuke (predavanja i vježbe). Grupa od 10 do 20 kandidata. Nakon završene male škole izdaje se Certifikat.

Cijena obuke za PROGRAMIRANJA (odrasli od 16 i više) je 200,00 KM za 20 časova obuke (predavanja i vježbe). Grupa od 10 do 20 kandidata. Nakon završene obuke izdaje se Certifikat.

Cijena obuke za RAČUNARSKE MREŽE je 200,00 KM za 20 časova obuke (predavanja i vježbe). Grupa od 10 do 20 kandidata. Nakon završene obuke izdaje se Certifikat.