Sa novom godinom uz nove NPP i 25 didaktičkih CNC mašina u mašinskoj, drvnoj i dr. industrijskim granama idemo dalje i sa Informacionim sistemom.

NOVOSTI