Nove grupe CNC PROGRAMER/OPERATER od 1. Oktobra 2021.

CNC PROGRAMER I OPERATER

CNC PROGRAMER/OPERATER nove grupe od 1. Oktobra 2021. godine. Prijave na Viber 061 792 779 za cijelo područije BiH. Ostale informacije na linku: https://www.facebook.com/cnckonsultant. Nastava je 3×2 časa sedmično, ukupno 50 časova. Termini nastave su poslije 18:00 sati. 3D modeliranje se radi putem Google Meet platforme (30 časova), svaki korak modeliranja se radi praktično, korak po korak, a 20 časova (dva vikenda ili 4 dana po 5 časova), rad na CNC mašini (Nuliranje, obuka na pripremi radnog prostora, postavljanje alata, stezanje predmeta, bezbjednost, te prebacivanje G koda na CPanel Mach3 i ostalo opsluživanje mašine) se radi u Travniku u našim prostorijama (Internacionalni univerzitet). Nakon završene obuke izdajemo Certificate na našem i Njemačkom jeziku.